Jumbo mobil

Jumbomobil je popularni naziv za simpatični kamion s posebnom konstrukcijom za jumbo plakate koji omogučava prijenos poruke kad poželite...

Read More

Mega billboards

Wallscape Wallscape su panoi velikih formata postavljeni na slobodnim zabatima zgrada, izrađeni od lakih aluminijskih rigiflex okvira s oglasnom...

Read More

LED EKRANI

LUKA-PANOI idu korak dalje i u Sisak donose dašak svjetske reklamne scene. Do svibnja 2019. godine, na dvije udarne...

Read More