Wallscape

Wallscape su panoi velikih formata postavljeni na slobodnim zabatima zgrada, izrađeni od lakih aluminijskih rigiflex okvira s oglasnom površinom od fleksibilnog vinila.